KSIĘGI PODATKOWE

 

Pełna ewidencja w księdze przychodów i rozchodów
Księgujemy wszelkie zdarzenia gospodarcze
Prowadzimy pełen rejestr zakupu VAT
Prowadzimy pełen rejestr sprzedaży VAT
Prowadzimy ewidencję środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzimy ewidencję wyposażenia
Sporządzamy deklaracje oraz informacje podatkowe
Sporządzamy zeznania roczne
Sporządzamy sprawozdania do urzędu statystycznego oraz informacji do NBP
Przygotowujemy przelewy podatkowe
Sporządzamy listę płac pracowników oraz zleceniobiorców
Prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników i karty zasiłkowe
Sporządzamy deklarację ZUS oraz druki RMUA
Przygotowujemy przelewy rozliczeń z ZUS

KSIĘGI RACHUNKOWE

Pełna ewidencja finansowo – księgowa
Przygotowujemy zakładowy plan kont i dekretację dokumentów
Prowadzimy zestawienia obrotów oraz sald
Prowadzimy kartoteki kontrahentów krajowych oraz zagranicznych
Prowadzimy rejestr zakupu oraz sprzedaży VAT
Prowadzimy ewidencje wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych jak i prawnych
Sporządzamy deklaracje i informacje podatkowe oraz zeznania roczne
Sporządzamy sprawozdania do urzędu statystycznego oraz informacji do NBP
Przygotowujemy przelewy podatkowe
Pomoc w wyborze ewidencji i sporządzanie opisu przyjętych zasad rachunkowości
Sporządzamy sprawozdania finansowe roczne oraz bilanse za dowolne okresy
Sporządzamy listy płac pracowników oraz zleceniobiorców
Sporządzamy deklaracje ZUS oraz druków RMUA
Przygotowujemy przelewy rozliczeń z ZUS

RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA

Prowadzimy zapis wszystkich przychodów w ewidencji przychodów
Prowadzimy pełen rejestr zakupu VAT
Prowadzimy pełen rejestr sprzedaży VAT
Prowadzimy ewidencję środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzimy ewidencję wyposażenia
Sporządzamy deklaracje oraz informacje podatkowe
Sporządzamy zeznania roczne
Sporządzamy sprawozdania do urzędu statystycznego oraz informacji do NBP
Przygotowujemy przelewy podatkowe
Sporządzamy listę płac pracowników oraz zleceniobiorców
Prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników i karty zasiłkowe
Sporządzamy deklarację ZUS oraz druki RMUA
Przygotowujemy przelewy rozliczeń z ZUS

DORADZTWO PODATKOWE

Udzielanie profesjonalnego wsparcia, konsultacje oraz porady
Opieka Doradców Podatkowych o wieloletnim doświadczeniu
Informacje na temat zmian w przepisach podatkowych
Przeglądy podatkowe oraz stały nadzór podatkowy
Analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć wraz z optymalizacją podatkową
Tworzenie odpowiednich pism i pomoc w odwołaniach w sprawach podatkowych
Indywidualna interpretacja prawa podatkowego
Planowanie podatkowe ­ wydawanie opinii podatkowych
Doradztwo ekonomiczne
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów
Wspieranie Klientów w procesie postępowania podatkowego
Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi i sądem
Sporządzanie wyjaśnień i odwołań, a także apelacji od decyzji organów skarbowych
Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie okresowych przeglądów podatkowych

POZOSTAŁE

Wyprowadzenie wszelkich zaległości księgowych
Przedstawicielstwo podatkowe
Reprezentacja klienta w ZUS i US
Przeprowadzanie spraw urzędowych (rejestracja, zmiana, wypisy, odpisy itd.)
Wystawianie wezwań do zapłaty
Wystawianie not odsetkowych
Reprezentowanie klienta w ZUS i US
Tworzenie raportów finansowych
Tworzenie raportów specjalnych
Tworzenie analiz finansowych
Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS
Sporządzanie wniosków kredytowych
Obsługa grup kapitałowych
Obsługa firm zagranicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Celem przygotowania dla Państwa najlepszej, możliwej oferty prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego. W ciągu jednego dnia roboczego zostanie do Państwa wysłana wstępna, oferta współpracy.

Zapytanie ofertowe

 

 

KONTAKT

PRZYDATNE LINKI

POLUB NAS